ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس با متن تیکه دار

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya

گذر زمان

zaman