ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس متن دار دل شکسته

با اینکه بی تاب منی

gh3

غمگین منم

gh1