ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته باحال

زمین مال ما نیست

zamin

دارم از عشق تو یادی

5l