ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته تنهایی

هر شب به تو فکر میکنم

aghush

چقدر تنها برم دریا

daryach

دو برابر شدن تنهایی

tan2

تنها نرو

tanhaei

من تنهاترین ضمیر دنیاست

oou

باور کنید “من” تنهاترین ضمیر دنیاست !
و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا
چون “تو” را دارد . . .

عمق تنهایی

jib

دستم را بگیر !

جیب ها گاهی ،

عمق تنهایی را نمیفهمند …

Instagram : @shirokhat