ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته خاص

چقد شاخ داریم

shaak

من با تو شادم

8l

فرشته پاک نبودی

gh5

متن زیبا در مورد بی عدالتی

بی عدالتی

اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید ،

بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید . . .