ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته خاطرات

بوی خاطرات

khb

زیر رگبار ترانه

خاطرات

هنوزم زیر رگبار ترانــه

کنار خاطرات تــو می شینم

Instagram : @shirokhat