ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته دردناک

تک بیتی قشنگ غمناک

abram

ما به درد هم نمی خوریم

dard

گفتی که ما به درد هم نمی خوریم
اما هرگز نفهمیدی من تورا برای دردهایم نمی خواستم . . .

بوی جگر سوخته

gh6

با اینکه بی تاب منی

gh3

غمگین منم

gh1

حقا که غمت …

غمگینحقا که غـــمـــت از تـــو وفادارتر است

Instagram : @shirokhat

گاهی باید

chatr

گاهی چتر را باید دست باران داد

روی سر خودش بگیرد

و ما جایش بباریم !

رضا کاظمی

Instagram : @shirokhat

عکس نوشته درد دار

درد دار

خیالـی نیست ، دیگر دردهایم را نمی گویـم

به روی دردهای کهنه ام تشدیــد بگذارید . . .

” امید صباغ نو “