ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته های خدا

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman