ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته کوبنده

طرف گاو بود

tik1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • متوسط 
  • ضعیف 
  • عالی 

سکوت علامت رضا نیست

t1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

میام سر خاکت

t2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی