برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


عکس نوشته 97

رنگ عوض کردن آدما

رنگ عوض کردن آدما

بالاترین سرعت دنیا ،
سرعت رنگ عوض کردن آدماست Ghost

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دیگر دچارت نیستم

دچار

یک روز می آیی که من دیگر دچارت نیستم !
دکتر افشین یداللهی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

خوشا راهی که

عکس نوشته

خوشا راهی که ،
پایانش تو باشی !
تو باشی . . .
عراقی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن