برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


عکس های متن دار برای بهترین رفیق

گرمابه و گلستان

اگر رفیق شفیقی درسـت پیمان باش
حــریــف خـانـه و گـرمـابه و گلستان باش
حافظ

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دل قرص

ghors

هیچ وقت
قرص هایی که حال آدم را خوب می کنند
جای خوب هایی که
دل آدم را قرص می کنند
نمی گیرند !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دل با دوست مشغول است

d1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن