برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


عکس و متن انرژی مثبت

خلوت دست نیافتنی

khalvat

برای خودت یک خلوت دست نیافتنی داشته باش،
گاهی باید خیلی از اتفاقات را فقط با خودت در میان بگذاری !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

آی آدم ها

ay

آی آدم ها
کتاب زندگی
چاپ دوم ندارد
تا می توانید عاشقانه
زندگی کنید و شکر گزار باشید …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن