ورود به کانال تلگرام شیروخط

غمناک

بوی خاطرات

khb

دلشوره دارم

delshure

تک بیتی قشنگ غمناک

abram

قلب اگر بشکنه درست نمیشه

gh4

رقاص پردرد

gh3

وقتی از درد به خود می پیچیدم
همسایه ها گفتند: چقدر قشنگ قر می دهی …
و سالهاست من هنــــــــوز
رقاص پردرد خیابانهایم …