برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


فروغ فرخزاد

بار دیگر تو

love

زندگی‌ ،
گر هزار باره بود !
بار دیگر تو . . .
فروغ فرخزاد

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

ای خورشید

gh2آه … ای خورشید
سایه ام را از چه از من دور می سازی؟
فروغ فرخزاد

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن