برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


ماه

فقط نگاه

چقدر غمگین است
آدمی که
حرف هایش را به ماه میزند
و ماه فقط نگاه میکند
فقط نگاه . . .
محسن دعاوی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

بدهکار هیچکس نیستم

lm (17)

بدهکار هیچ کس نیستم
جز همین ماه
که تو را به یادم می آورد
رسول یونان

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن