برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


متن اسمی

چقد شاخ داریم

shaak

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

بعضی از مردها

v3

بعضی از مردها
انقدر مرد هستند
که یک زن،
با خیال راحت
می تواند زن باشد …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن