ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن اسمی

چقد شاخ داریم

shaak

بعضی از مردها

v3

بعضی از مردها
انقدر مرد هستند
که یک زن،
با خیال راحت
می تواند زن باشد …