ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن انرژی دهنده

خلوت دست نیافتنی

khalvat

برای خودت یک خلوت دست نیافتنی داشته باش،
گاهی باید خیلی از اتفاقات را فقط با خودت در میان بگذاری !

خودت را باور کن

istadegi

ایستادگی و پایداری
واقعیت دارد
کافیست خودت را
باور کنی . . .