ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن بسیار زیبا

یک اثر هنری

roz

زندگی یک اثر هنریست ، نه یک مسئله ی ریاضی . . .
بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر . . .

زمین بیهوده گرد نیست

enteha

از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی به هم می رسیم !
زمین بیهوده گرد نیست . . .

خب گناه دارم

daram

خدایا درسته
خیلی گناه دارم
ولی خب گناه دارم !