ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن تنهایی

هر شب به تو فکر میکنم

aghush

من تنهایم

tanham

تنها نرو

tanhaei

من تنهاترین ضمیر دنیاست

oou

باور کنید “من” تنهاترین ضمیر دنیاست !
و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا
چون “تو” را دارد . . .

عمق تنهایی

jib

دستم را بگیر !

جیب ها گاهی ،

عمق تنهایی را نمیفهمند …

Instagram : @shirokhat