برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


متن تنها شدن

چقدر تنها برم دریا

daryach

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دو برابر شدن تنهایی

tan2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

من تنهاترین ضمیر دنیاست

oou

باور کنید “من” تنهاترین ضمیر دنیاست !
و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا
چون “تو” را دارد . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن