ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن خوشگل عاشقانه

قوانین مردانه

تمام قوانین مردانه
در من نقض شده اند !
از وقتی که
به «تو» دل سپرده ام . . .

حتی برای یک نفر

yenafar

ابری مهربان باش ببار و سیراب کن …
حتی برای یک نفر … Heart