برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


متن در مورد مادر

مادر مرا ببخش

مادر مرا ببخش

مادر مرا ببخش بخاطر شکست هایم ؛
انتخاب هایم ، تنهایی هایم
و گریه هایم ؛
که همه بخاطر کس دیگر بود …
اما تو غصه ام را خوردی !
الهه سادات دانیالی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

سلامتی همه مادرا

madar2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

سایه مادرم

madar1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

مادر نازم

madar3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 


بستن