ورود به کانال تلگرام شیروخط


متن زیبای عاشقانه

اگر عاشق نبودی

n2

اگر عاشق نبوده ای
تمام زندگیــت را باختــه ای …

هر چه‌ هستی‌ باش‌

sh2

هر چه‌ هستی‌ باش‌!
اما کاش‌ …
نه‌ جز اینم‌ آرزویی‌ نیست‌
هر چه‌ هستی‌ باش‌ ، اما باش‌!
قیصر امین پور

بدهکار هیچکس نیستم

lm (17)

بدهکار هیچ کس نیستم
جز همین ماه
که تو را به یادم می آورد
رسول یونان