ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن عاشقانه در مورد چشم

جادوی چشم

چشم جادوی تو در خوابست
و ما را خواب نیست . . !
خواجوی کرمانی

چشمان تو

cheshm

خنده ام می گیرد !
ڪه نفت را طلای سیاه می دانند
خب سیاستمدارند
و انتظار چندانی هم نمی رود !
از طرفی …
” چشمان ” تو را ڪه ندیده اند . . .
پوریا نبی پور