ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن عاشقانه واسه شوهر

تو شروع شدی

دلم تنها بود
” تو ”
از اینجا شروع شدی !

یک دل سیر

sir