ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن گرافی

باران تویی

3l

باران تویی / به خاک من بزن

چارتار / شعروتایپ / Instagram : @shirokhat

بهترین آدمای زندگی

2l

بهترین آدمای زندگی آنهایند که وقتی کنارشان بنشینی ،

چایت سرد میشود و دلت گرم . . .

sherotype@

Instagram : @shirokhat

مرا باور کنی یا نه

1l

مرا باور کنی یا نه ،

تویی پایان ویرانی . . .

sherotype@

Instagram : @shirokhat