برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


مولانا گرافی

هزاران جان

عاشقانه

هزاران جانِ ما و بهتر از ما
فدای تو که جانِ جانِ جانى
مولانا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

کنج دلت

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود،
لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند Heart
مولانا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

عشق با قلب و روح

7l

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن