ورود به کانال تلگرام شیروخط

مولانا

غم چرا باید خورد

روزِ شادی ست، غم چرا باید خورد؟
امروز می از جامِ وَفا باید خورد
مولانا

عشق با قلب و روح

7l