ورود به کانال تلگرام شیروخط

مولانا

غم چرا باید خورد

روزِ شادی ست، غم چرا باید خورد؟
امروز می از جامِ وَفا باید خورد
مولانا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

عشق با قلب و روح

7l

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط