ورود به کانال تلگرام شیروخط

مولانا

کنج دلت

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود،
لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند Heart
مولانا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

غم چرا باید خورد

روزِ شادی ست، غم چرا باید خورد؟
امروز می از جامِ وَفا باید خورد
مولانا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

عشق با قلب و روح

7l

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط