برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


پرواز

فضای پرواز

nini2

گفتی دوستت دارم و من
به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پــرواز کافی نبود !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

غمگین منم

gh1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن