ورود به کانال تلگرام شیروخط

پست های تیکه دار

ناراحت چی هستی

tik4

دوست اشتباهی

tik3

طرف گاو بود

tik1

سکوت علامت رضا نیست

t1

میام سر خاکت

t2

برخورد سرد من با بعضیا

ti1

به بعضیا باید گفت
شما نگران برخورد سرد من نباشید
با اونی که باید گرم باشم
داغ داغم …