برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


پست های تیکه دار

ناراحت چی هستی

tik4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

دوست اشتباهی

tik3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

طرف گاو بود

tik1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

سکوت علامت رضا نیست

t1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

میام سر خاکت

t2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

برخورد سرد من با بعضیا

ti1

به بعضیا باید گفت
شما نگران برخورد سرد من نباشید
با اونی که باید گرم باشم
داغ داغم …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 


بستن