ورود به کانال تلگرام شیروخط


پست های قشنگ در مورد خدای بزرگ

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman