ورود به کانال تلگرام شیروخط

پست های قشنگ در مورد خدای بزرگ

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman