ورود به کانال تلگرام شیروخط

پیامک تیکه دار

ناراحت چی هستی

tik4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

دوست اشتباهی

tik3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

برخورد سرد من با بعضیا

ti1

به بعضیا باید گفت
شما نگران برخورد سرد من نباشید
با اونی که باید گرم باشم
داغ داغم …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی