ورود به کانال تلگرام شیروخط

پیام کوتاه تیکه دار

ناراحت چی هستی

tik4

دوست اشتباهی

tik3

برخورد سرد من با بعضیا

ti1

به بعضیا باید گفت
شما نگران برخورد سرد من نباشید
با اونی که باید گرم باشم
داغ داغم …