برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


پیام کوتاه زیبا

فاصله با آدم ها

فاصله تان را
با آدم ها رعایت کنید
آدم ها  یهو می زنن روی ترمز
و اونوقت شما مقصری . . !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

در اوج بیماری خوشم

khosham

گر تو گرفتارم کنی ، من با گرفتاری خوشم
داروی دردم گر تویی ، در اوج بیماری خوشم

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن