برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


چال لپ

کاش یکی باشد

love

کاش یکی باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوش‌ات بزند بیرون !
و بداند زندگی بی دلبری های مکرر
نه آبی گرم می‌کند،
نه دل . . .
مریم قهرمانلو

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

چال گونه ات

tar1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن