ورود به کانال تلگرام شیروخط


کپشن

از خیال تو

cheshm3

گفتی :
مگر به خواب ببینی رخ مرا
دیوانه از خیال تو
خوابم نمی‌برد !
سجاد شهیدی

رد تنهایی

cheshm2

هرچه صورتم راشستم
باز رد تنهایی در آیینه بود !