برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


کینه

دوست داشتن بی ادعا

بی ادعا

بزرگ کسی است که
قلبش کودکانه
قهرش بی کینه
در دوست داشتن بی ادعا
و بخشش او بی منت است …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

کینه ها از قلبامون بره

kine

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن