ورود به کانال تلگرام شیروخط

ax neveshte tikedar

دوست اشتباهی

tik3

طرف گاو بود

tik1

بهت نیاز دارم

gh2

اینجوری میرن نه اونجوری

khaak

میام سر خاکت

t2