برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


ax neveshte tikedar

دوست اشتباهی

tik3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

طرف گاو بود

tik1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

بهت نیاز دارم

gh2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

اینجوری میرن نه اونجوری

khaak

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

میام سر خاکت

t2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 


بستن