برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


matn payizi

برگ ریزان خاطرات

esh2

تنهایی
نامِ دیگر پاییز است،
هرچه عمیق تر
برگریزانِ خاطره هات بیشتر Struggle

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

تغییر زیبا

d2

پاییز
فصــلی ست که می آموزد
تغییر می تواند زیبــا باشد . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دل نوشته عاشقانه پاییزی

p5

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن