ورود به کانال تلگرام شیروخط


matn payizi

برگ ریزان خاطرات

esh2

تنهایی
نامِ دیگر پاییز است،
هرچه عمیق تر
برگریزانِ خاطره هات بیشتر Struggle

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

تغییر زیبا

d2

پاییز
فصــلی ست که می آموزد
تغییر می تواند زیبــا باشد . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دل نوشته عاشقانه پاییزی

p5

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط