ورود به کانال تلگرام شیروخط

matn rooze pedar

پدرم رفت

pe1

کوه مثل پدر

pe2

بابام یعنی دنیام

pe3

گیف تبریک روز پدر

pedar-gif

عکس متحرک درباره پدر

gif-pedar

پدر اولین عشق زندگی

p1

فرشته مرد

p2

سلامتی همه پدرا

p3

عشق دختر و پدر

p4

روزگار پدرم را گرفت

p5