ورود به کانال تلگرام شیروخط


matn tikedar

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya

گذر زمان

zaman

دوست اشتباهی

tik3

واسه هیچکی مهم نیستم

tik2