برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


post ghamgin

انجماد قلب ها

enjemad

انجماد قلب ها را از خشکسالی چشم ها میتوان فهمید
چشمی که گریستن نمیتواند
زیستن نمی داند . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

من خودم بودم

6l

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن