برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


sms jodayi

لحظات جدایی

esh3

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند Big Frown
فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند . . .
پائولو کوئلیو

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

ای ساربان آهسته ران

sareban

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن