ورود به کانال تلگرام شیروخط

sms khoda

خاص فقط خداست

gh1

خب گناه دارم

daram

خدایا درسته
خیلی گناه دارم
ولی خب گناه دارم !