ورود به کانال تلگرام شیروخط

sms tanhayi

از تنهایی میمیرم

text3

هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرفهای خود را به او بزند
آزادانه و بدون رودربایسی ،
به راستی انسان از تنهایی دق می کند . . .

برگ ریزان خاطرات

esh2

تنهایی
نامِ دیگر پاییز است،
هرچه عمیق تر
برگریزانِ خاطره هات بیشتر Struggle

هر شب به تو فکر میکنم

aghush

چقدر تنها برم دریا

daryach

دو برابر شدن تنهایی

tan2

من تنهایم

tanham