ورود به کانال تلگرام شیروخط

status rooze pedar

پدرم رفت

pe1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

کوه مثل پدر

pe2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

بابام یعنی دنیام

pe3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

گیف تبریک روز پدر

pedar-gif

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

عکس متحرک درباره پدر

gif-pedar

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

پدر اولین عشق زندگی

p1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

فرشته مرد

p2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

سلامتی همه پدرا

p3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

عشق دختر و پدر

p4

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

روزگار پدرم را گرفت

p5

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط