ورود به کانال تلگرام شیروخط

status tikedar

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya

گذر زمان

zaman

طرف گاو بود

tik1

عشق بچه بازی نیست

gh3

بهت نیاز دارم

gh2

میام سر خاکت

t2