ورود به کانال تلگرام شیروخط

text khoda

لبخند خدا

labkhand

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

قدمهای گمشده

elahi

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

ایمانم را قوی کن

iman

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

خاص فقط خداست

gh1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی