ورود به کانال تلگرام شیروخط

text tikedar

کیا پشتم بودن

doshman

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

کار دنیا رو باش

donya

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

گذر زمان

zaman

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط